تبلیغات
قلمرو موجودات شب - پادشاهان مصر


تاریخچه فراعنه مصر در ادامه مطلب...


6.jpg (600×700)

پادشاهان مصر

سلسله اول عتیق

نارمر : مصر را متحد کرد.

هورآها: بر پدرش شورید.

آجی (جت)

ادیمو

انجیب

سمرخت

کاآ

سلسله دوم عتیق

هتب سخم: ساختن دژی با دیواری به ۵ متر ضخامت

رانب

نینت جر

بریبسن

خاسخم

خاسخموبی


سلسله سوم-سلطنت قدیم

جوزر: هرم پلکانی در منطقه سقاره به عنوان قدیمی‌ترین بنای سنگی جهان

سخمخت

خابا

هونی


سلسله چهارم-سلطنت قدیم

سنفرو: ساخت هرم خمیده و هرم سرخ

خوفو: سازنده هرم بزرگ با ۱۵۰ متر ارتفاع

خفر

منکور: ساخت زیباترین مجسمه‌های معابد تاریخ مصر

شپسسکاف

تامفتیس


سلسله پنجم-سلطنت قدیم

یورکاف

ساهور

نفرکاره

شپسسکاره

نفرفره

نیوسر

منکور

ایسسی

یونیس


سلسله ششم-سلطنت قدیم

تتی

یورکاره

پپی اول

مرنره اول

پپی دوم: با ۹۴ سال پادشاهی، بیش‌ترین مدت پادشاهی در تاریخ را داراست. مصر در دوران او، به اوج قدرت رسید.

مرنره دوم

نیتیکرت : دورانی پرآشوب همراه با خشکسالی و نافرمانی

7.jpg (230×400)

سلسله هفتم-دوران انتقالی اول

۱۴ حاکم در هراکلئوپولیس

سلسله هشتم-دوران انتقالی اول

۱۸ حاکم در هراکلئوپولیس

سلسله نهم-دوران انتقالی اول

منتوحوتپ اول: اتحاد حاکمان جنوبی به پایتختی طبس در برابر شمالی‌ها

اینتف اول

اینتف دوم

اینتف سوم

منتوحوتپ دوم: تصرف سرزمین‌های شمالی


سلسله یازدهم-دوران سلطنت میانه

منتوحوتپ دوم: بیرون راندن لیبیایی‌ها و نوبیایی‌ها از مصر و ساخت هرمی بزرگ

منتوحوتپ سوم: ساخت هرمی بزرگ

خاکاره اینتف

سخنتیبره

منتوحوتپ چهارم: درگیری بر سر تاج و تخت پادشاهی.


سلسله دوازدهم-سلطنت میانه

آمنمحت اول: ۱۰ سال نبرد با نوبیا و غلبه بر آن‌ها. به دست آوردن تاج و تخت شاهی و قتل به دست نزدیکانش.

سنوسرت اول

آمنمحت دوم

سنوسرت دوم

سنوسرت سوم: دوران طلایی مصر.

آمنمحت سوم: ساخت معابد و مجسمه‌های عظیم

آمنمحت چهارم

نفروسوبک


سلسله سیزدهم-سلطنت میانه

۱۴ پادشاه ضعیف در ممفیس


سلسله چهاردهم تاهفدهم-هیکسوس‌ها

۱۴ پادشاه بیگانه در آواریس


سلسله هجدهم-سلطنت جدید

احمس:غلبه بر هیکسوس‌ها و انتخاب تبس به پایتختی

آمنحوتپ اول: تسخیر سرزمین نوبه یا نوبیا.

توتمس اول: رسیدن ارتش مصر به فرات.

توتمس دوم: مسئلهٔ جانشینی او.

حتشپسوت: ساخت معبدی بزرگ در دیرالبحری و به وسیلهٔ توتمس سوم، مسموم شد.

توتمس سوم: حمله به سوریه و خواباندن شورش آنجا. یکی از بزرگترین فراعنه مصر بود.

آمنحوتپ دوم: کشتن هفت تن از حاکمان شورشی سوریه.

توتمس چهارم

آمنحوتپ سوم: وصلت با اعضای خانواده سلطنتی میتانی و رونق بازرگانی و پرشدن خزانه کشور و اوج قدرت مصر و ساخت معابد و مجسمه‌های بی شمار.

آمنحوتپ چهارم: پرستش آتون و از دست رفتن سوریه و ضعیف شدن مصر و ساخت شهر جدید افق آتون.

توت آنخ آمون: درگذشت به طرزی مرموز در ۱۸ سالگی.

هورمحب


سلسله نوزدهم-سلطنت جدید

رامسس اول

ستی اول: حمله به سوریه.

رامسس دوم: ساخت معابد و مجسمه‌های بسیار و حمله به کادش و صلح با هیتی‌ها.

مرنپتاه

آمنمس

ستی دوم

سپتاه

توسرت


سلسله بیستم-سلطنت جدید

ستاناخت


رامسس سوم: شکست دادن مردمان دریایی.

رامسس چهارم

رامسس پنجم

رامسس ششم

رامسس هفتم

رامسس هشتم

رامسس نهم

رامسس دهم

رامسس یازدهم


سلسله بیست و یکم-لیبیایی‌ها

۱۴ پادشاه لیبیایی

سلسله بیست و دوم-دوران نوبیایی‌ها

۳۴ پادشاه نوبیایی

سلسله بیست و سوم در ساییس

نیکابا

نکوی یکم

پسامتیک یکم

نکوی دوم

پسامتیک دوم


آپریس

آمازیس

پسامتیک سوم


سلسله بیست و هفتم-هخامنشیان

کمبوجیه دوم: فتح مصر.کشتن گاو آپیس.

داریوش بزرگ: خواباندن شورش مصر.

خشایارشا: خواباندن شورش مصریان و قلع و قمع آنها.

اردشیر اول

داریوش دوم


فراعنه بومی-سلسله بیست و هشتم

آمارتیس

سلسله بیست و نهم

نفرتیس یکم


پساموتیس

آشوریتس

نفرتیس دوم


سلسله سی اُم

نکتابوی یکم: دفع حملات ایرانیان.

تیس

نکتابوی دوم: فرار به حبشه و شکست از ایرانیان.


سلسله سی و یکم

اردشیر سوم: شکست دادن نکتابوی دوم.

آرسس

داریوش سوم: واگذاری مصر به اسکندر مقدونی.
طبقه بندی: ادیان , فرقه ها، 
برچسب ها: مصر باستان، فرعون، فراعنه، پادشاهان مصر، مصر، اهرام مصر، سلسله پادشاهان،  

تاریخ : پنجشنبه 28 مرداد 1395 | 05:40 ق.ظ | نویسنده : jasmine . | نظرات
از دیگر مطالب ترسناک نیز دیدن فرمایید