تبلیغات
قلمرو موجودات شب - نحوه جن گیری در مسیحیت

 تمامی جواهرات و وسایل زینتی اورا در میاورند . پیشانی آن را با روغن تدهین میکنند.(چاکرای اجنا ) حد اقل 3 کشیش و یا یک اسقف و یک کشیش و 3 یا 4 نفر مراقب در اتاق حضور پیدا میکنند . حد اقل یک نفر از بین جمع باید عطیه اخراج را داشته باشد . معمولا همه ی کشیش ها عطیه زبان را دارند . یک کشیش دارای عطیه ترجمه حضور یابد.(در موارد بسیار حاد)....

56.jpg (236×372)
بقیه در ادامه مطلب...
ابتدا با چند واژه آشنا بشیم
 روغن: در اینجا منظور روغن مقدس است که ازترکیب روغن گوسفند و چند گیاه و خواندن دعاهایی درست میشود .
 آب مقدس:آب باران به همراه دعا 
عطیه:قدرتی در مسیحیت که هر کس آن قدرت را بخواهد باید خود را از گناه پاک کند و برای آن قدرت دعا کند و این قدرتها (عطایا) تنوع بسیاری دارد . 
عطیه اخراج ارواح: کسی که با دعا قدرتاخراج ارواح را گرفته باشد.(یکی از عطایا )
عطیه زبانها:یکی از عطایا که قدرت صحبت کردن به زبان روح القدس را پیدا میکند و در اینجا شخص فقط از جانب روح القدس صحبت میکند و معنی آن را نمیفهمد و این زبان به زبان الکن نیز معروف است .
 عطیه ترجمه:قدرت ترجمه زبان روح القدس( یکی از عطایا) 
اتاق اخراج ارواح:اتاقی که بوسیله دعاو دست گذاشتن چندین کشیش تقدیس شده و در آن اتاق به جز یک صندلی یا تخت و احتمالا یک صلیب چیز دیگری وجود ندارد .
 روش جن گیری کسی که باید بر او دعا شود را به اتاق اخراج ارواح میبرند . تمامی جواهرات و وسایل زینتی اورا در میاورند . پیشانی آن را با روغن تدهین میکنند.(چاکرای اجنا ) حد اقل 3 کشیش و یا یک اسقف و یک کشیش و 3 یا 4 نفر مراقب در اتاق حضور پیدا میکنند . حد اقل یک نفر از بین جمع باید عطیه اخراج را داشته باشد . معمولا همه ی کشیش ها عطیه زبان را دارند . یک کشیش دارای عطیه ترجمه حضور یابد.(در موارد بسیار حاد) 
دعا : ابتدا همه با هم دعا میکنند و خداوند را تمجید و پرستش میکنند و از روح القدس میخواهند تا در آنها ساکن شود و به جمع آنها وارد شود . با هم اشعاری میخوانند از قبیل : ردح القدس / در من ساکن شو / وجودم را پر ساز/ لمس کن قلبم را / لمس کن جسمم را / لمس کن وجودم را با قدرتت / هللویا/ هللویا
 یک یک کشیشان به نوبت بر سر آن کس که باید برای آن دعا شود دست میگذارند و برای او دعا میکنند و از روح القدس میخواهند که وارد این شخص شود . و آخرین نفر کسی است که عطیه اخراج ارواح را دارد و او نهیب میزند به اینشکل : ( برای مثال ) ای شیطان در نام عیسی مسیح به تو دستور میدهم این جسم را ترک کنی زیرا سر تو بر صلیب عیسی خداوند کوبیده شده و عیسی تو را روی صلیب شکست داد و ... 
و در همین حین با عطیه زبان صحبت میکند و در اینجا روح القدس به وسیله زبانها بر ارواح شریر نهیب میزند و دیگر افراد نیز بر سر آن فرد که دست خود را بر سر فرد دیو زده قرار دارد میگذارند تا به او انرژی بدهند و یک چرخه شروع میشود به طوری که دیگران برای یک نفر(کشیش صاحبعطیه اخراج در این چرخه افراد حاضر برای کشیشی که نهیب را میزند دعا میکنند و کشیش به دیو زده نهیب میزند .

 level اخراج ساده و معمولی: پس از مقداری نهیب زدنفرد استفراغ میکند و یا غش میکند و آزاد میشود .
متوسط level: فرد بعد از چند فحش و ناسزا و چک و لگد نثار کشیش کردن استفراغ میکند و سپس غش کرده و آزاد میشود . 
حاد level: فرد با قدرت بسیاری اطرافیان را موردحمله قرار میدهد و با سختابسیار آزاد میشود و ارواح شرور پس از آزادی اگر فردسست ایمانی بیابد در آن نفوذ میکندو او راتسخیر میکند . 
و اما موارد بسیار حاد: در این موارد که بسیار نادر هستند فرد دیو زده با قدرت بسیاری در فکر کشیش وارد میشود و او را تسخیر میکند و وسوسه میکند(مخصوصا اگر دیو زده زن باشد) و اگر جواب نداد با قدرت بسیاری هجوم میاورد و به آنها حمله میکند و یا رازهای خصوصی و مهم کشیش را جلوی جمع بازگو میکند تا آبروی کشیش برود و بترسد از باز گو کردن اسرار بیشتر و دست بکشد و بالا خره اگر موفقبه اینکار هم نشد با استفراغ لجن و غش کردن خلاص میشود
 ولی نکته مهم اینجاست که ارواح شریر اخراج شده در جسم یکی از همین افراد نفوذ میکند و به همین دلیل در این موارد خوکی میاورند و روح شریر را پس از اخرا ج به درون جسم خوک انتقال میدهند و سپس خوک را در آب خفه میکنند . اینروش روش اخراج ارواح در مسیحیت پروتستان میباشد.طبقه بندی: ارواح, تسخیر, اجنه،  ادیان , فرقه ها، 
برچسب ها: جن گیری، جن گیری در مسیحیت، آب مقدس، روغن مقدس، عطیه زبان، روح القدس، عطیه اخراج ارواح،  

تاریخ : پنجشنبه 10 دی 1394 | 09:16 ق.ظ | نویسنده : jasmine . | نظرات
از دیگر مطالب ترسناک نیز دیدن فرمایید