تبلیغات
قلمرو موجودات شب - حروف ابجد

حروف جُمَل یا حساب جمل : به معنی ارزش عددی حروف الفبا و واژگان است. یونانی‌ها به این نوع محاسبه ایزوپسفی گفته‌اند و یهودیان آنرا بهنام «گماتریا» می‌شناسند.یهودیان بااین روش کلمات را با معیار و بینش مذهبی تفسیر نموده و آینده را با همین فرضیه پیش بینی کرده‌اند....

بقیه در ادامه مطلب...

حروف جُمَل یا حساب جمل : به معنی ارزش عددی حروف الفبا و واژگان است. یونانی‌ها به این نوع محاسبه ایزوپسفی گفته‌اند و یهودیان آنرا بهنام «گماتریا» می‌شناسند.یهودیان بااین روش کلمات را با معیار و بینش مذهبی تفسیر نموده و آینده را با همین فرضیه پیش بینی کرده‌اند.

 این روش غالباً در احادیث و روایات توراتی (تلمود)، به کار برده شده. حروفجُمَل دارای هشت صورت است که ابجد، نام اولین صورت از صور هشت گانه آن می‌باشد: ابجد- هَــّوَز- حُطـّی- کَلمَن- سَعفـَص- قرشـَت- ثخـَذ- ضـَظـَغ. و در حساب جُمـَل، الف تا ط به ترتیب، نماینده یک تا نُه و ی تا ص به ترتیب، نماینده دَه تا نود و ق تا غ بهترتیب، نماینده صد تا هزار است. باشد.

صور هشتگانه حروف جُمل که با نام اولین صورت (ابجد) معروف است. ترتیب حروف (صامت: بی‌صدا) در این نسق همان ترتیب عبری – آرامی است و این امر مؤید آن است که عرب، الفبای خود را از آنان (به وساطت نبطیان) اقتباس کرده‌است.

حروف اَبجَد شیوه‌ای برای مرتب‌سازی حروف زبان عربی است که بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی مرتب شده‌اند. گاهی از این شیوه در شماره‌گذاری موارد یا صفحات به کار می‌رود.

حروف ابجد به این شرحند: «الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ». و اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ به بیست و هشت حرف تقسیم شده‌است.

برای آسانی ازبر کردن ترتیب این حروف، هر چندتا حرف پیاپی به شکل واژه در آمده و تلفظ می‌شوند. این واژه‌ها عبارت‌اند از: «اَبْجَدْ - هَوََّزْ - حُطّی - کَلَمَنْ - سَعْفَصْ - قَرَشَتْ - ثَخَِّذْ - ضَظِغْ» از الفبای ابجد برای متناظر کردن اعداد و واژه‌ها نیز استفاده می‌شود. به این ترتیب که برای هر حرف واژه‌ای که بخواهند به عدد تبدیلش کنند، عدد متناظر را از جدول زیر برمی‌دارند و اعداد به دست‌آمده را جمع می‌زنند. برای نمونه در این روش، واژهٔ «علی» برابر با «۱۱۰» می‌شود همچنین «یاعلی» برابر با ۱۲۱ می‌باشد.

همزه (أ) و الف (ا) هر یک را به عدد ۱ حساب می‌کنند و حروفاتی که به واسطه تشدید مکرر است، یک حرف محاسبه می‌شوند؛ مثلاً کلمه فَعّال را ۱۸۱ می‌گیرند؛ چون ف ۸۰، ع ۷۰، ا ۱ و ل ۳۰ است. استثنائاً لام مشدد کلمه الله را دو حرف حساب می‌کنند. بنا بر این اللّه ۶۶ می‌شود؛ چون ا ۱، ل ۳۰، ل ۳۰ و ه ۵ است. به همین جهت اللّه را در کتابت با تشدید نمی‌نویسند؛ چون لام مکرر است و تشدید ندارد. حساب کلماتی همچون اله و رحمن صورت مکتوب است؛ نه ملفوظ (الاه و رحمان). از این رو اله عدد ۳۶ خواهد بود و رحمن ۲۹۸.

برخی افراد برای این شماره‌ها ویژگیهای فراطبیعی قائلند.

اهمیت حروف جمل و مقدس بودن عدد 19 در نظر باب

یكی از ویژگیها و ابداعات فلسفه ی دینی سید باب، این است كه او اهمیت بسیاری به حروف جمل، یعنی: حساب ابجد نهاده است، به طوری كه اساس آئین و فلسفه اش را بر آنها قرار داده است و از آنها اسرار شگفت انگیزی انتظار داشته است! او تقسیمات تاریخی و بیشتر احكام و حدود آئین خود را، بر حروف جمل و عدد» 19«قرار داده است، چنانكه نام خود «محمدعلی» را، برابر حساب ابجد و حروف جمل، مطابق با كلمه «رب» دانسته و آن را دلیل حقانیت و نبوتش شمرده است!
سید باب، از میان همه ی عددها، عدد» 19«را مقدس و اسرارآمیز پنداشته؛ از این رو، كلمه ی «واحد» كه برابر حساب ابجد، با عدد 19 مطابق بوده (و مساوی 6 به اضافه ی الف مساوی 1 به اضافه ی ح مساوی 8 به اضافه ی د مساوی 4 مساوی 19) اساس آئین و توجیه رموز و احكام بابیگری را تشكیل داده است.
علت مقدس و اسرارآمیز بودن عدد «19» را باب و پیروانش چنین بیان كرده اند كه جمله ی «بسم الله الرحمان الرحیم» 19 حرف دارد، حروف نامهای پنج تن یعنی: محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین نیز «19» است، اسم «واحد» هم كه یكی از مهمترین نامهای خدا است، با حساب جمل با عدد «19» برابر است. گذشته از اینها، در سوره ی «المدثر» آیه ی 30 هم به عدد «19» چنین اشارت شده: «علیها تسعة عشر...».
سید باب عدد «19» را دارای اسرار و خاصیتی عجیب تصور كرده و روی این تصورات، تقویم تاریخ و تقسیمات سال را با «19» توجیه كرده، بدین معنی:
كه سال را به 19 ماه و هر ماه را به 19 روز تقسیم فرموده؛ كتاب خود «بیان» را به 19 واحد و هر واحد را به 19 مبحث تنظیم كرده است. او، رسولان و پیروان نخستین خود را نیز، به چند واحد(19) شمرده كه واحد اول آنها، با خودش 19 نفر بودند.
پروفسور ادوارد براون در این باره نوشته: «عدد نوزده نزد بابیان، یك عدد مقدس است، زیرا به حساب ابجد عدد نوزده شماره ی اعداد «واحد» می باشد و باز به همین جهت سال بابیان، نوزده ماه و ماه نوزده روز دارد... و جریمه ای كه برای بعضی از تخلفات معین شده، با عدد نوزده تعیین گردیده و در سایر موارد هم، عدد نوزده شاخص هر چیز می باشد.
هنگامیكه باب ظهور كرد، 18 نفر از كسانی كه با او تحصیل كرده بودند، به وی ایمان آوردند، كه با خود باب (یك واحد) یعنی نوزده نفر می شوند و آن 18 نفر را، به نام حروف «حی» می خوانند، برای اینكه اولا این 18 نفر نخستین كسانی بودند كه وسیله ی تبلیغ و انتشار دیانت باب شدند، و ثانیا كلمه «حی» به حساب جمل، 18 می شود، همه ی این 18 نفر از طرف باب مستقیما هدایت شدند و به اتفاق باب، حواریون اولیه ی مذهب باب را تشكیل می دهند...
هر یك از این نوزده نفر، نوزده نفر دیگر را به راه راست هدایت كردند و لذا در صدر مذهب، شماره ی پیروان باب سیصد و شصت و یك نفر گردیدند، كه آنها را (عدد كل شیئی) می گویند و عدد كل شیئی چون مجذور نوزده می باشد، در برابر نوزده، یعنی: (واحد) كل شیئی می شود، سال آنها هم 361 روز و هكذا كتاب بیان در 361 روز نوشته شده.
طبقه بندی: ادیان , فرقه ها،  علوم ماورائی، 
برچسب ها: حروف جمل، حساب جمل، پیروان باب، عدد 19، اعداد مقدس، پروفسور ادوارد براون، ایزوپسفی،  

تاریخ : پنجشنبه 1 بهمن 1394 | 03:57 ب.ظ | نویسنده : jasmine . | نظرات
از دیگر مطالب ترسناک نیز دیدن فرمایید